Fernando, la última persona que fotografió a Sara Montiel