Rosa rectifica: "Pido perdón a Amador porque no son 300 euros de pensión, son 150"