Chelo G. Cortés, a Mila Ximénez: "Jamás he traicionado a un compañero"