Teresa Campos, de Terelu: “Creo que está empezando a tirar adelante”