Chelo García Cortés: "Pido que se trate este tema con respeto"