Rafa Mora:"No he sido amigo de Kiko Rivera solo por interés"

Rafa Mora:"No he sido amigo de Kiko Rivera solo por interés"