Jacobo Ostos: "Mi enfrentamiento con Sonia Monroy sacó lo peor de mí"

Jacobo Ostos: "Mi enfrentamiento con Sonia Monroy sacó lo peor de mí"