Bandeira se libra del único testigo del asesinato de Lamas