La defensa a ultranza de Joaquín Prat a Màxim Huerta: "Lo vas a hacer muy bien, Max"