Marta Riesco, sobre la visita de Omar a Isa: “Asraf llamó a la Guardia Civil”