El Euríbor cede una milésima en tasa diaria, hasta el 0,480%, a la espera del BCE