Asalto radical en un centro cultural de la Generalitat en Madrid