Iceta (PSC) asegura que si emprenden diálogos"diferentes", podrán contar con ellos "a cambio de nada"