La Generalitat nombra a un nuevo director general de Canal Nou