La Generalitat de Catalunya participa en un proyecto de reforma de la FP egipcia