Muere un motorista de 18 años en la carretera de Ses Salines-Colònia de Sant Jordi (Mallorca)