La Guardia Civil cree que el crimen de Priego es violencia doméstica