El incendio del Alt Empordà entra en fase de control