Una tortuga laúd de dos metros, propia de aguas tropicales, llega a la Costa Brava

Una tortuga laúd de dos metros y 700 kilos  llega a la costa bravaJúlia Ferrer Morell