El Congreso Eólico Europeo atraerá a 10.000 participantes a Barcelona