"La plantilla va a pelear hasta el final"

"La plantilla va a pelear hasta el final"