Adiós lluvia: ¡sol, sol, sol!

Adiós lluvia: ¡sol, sol, sol!