Imanol Pradales ya es lehendakari tras jurar bajo el Árbol de Gernika

Imanol Pradales ya es lehendakari tras jurar bajo el Árbol de Gernika