Maria Teresa Alonso, la quinta víctima del Madrid Arena

Maria Teresa Alonso, la quinta víctima del Madrid Arena