Un pescador vallisoletano logra capturar a lance un gigantesco siluro de 2,67 metros

Logran capturar un siluro de 2,72 metros y 120 kilos: "Un monstruo del río Ebro"