Camilo Sesto canta a capela un fragmento de Jesucristo Superstar en ¡QTTF!