Ricky, a Niedziela: “Vente, que te queremos ver en Eurovisión”