Bustamante: "He tenido momentos de querer tirar la toalla"