Escaleto 'da fe' de que Gema, Chelo, Patiño y Hernández no han criticado a Mila Ximénez