Kiko Matamoros: "Ni me da miedo nada ni me he escondido en mi casa"

Kiko Matamoros: "Ni me da miedo nada ni me he escondido en mi casa"