Emilio José González, profesor de Economía, advierte: "No nos podemos permitir que no lleguen turistas"

Emilio José González, profesor de Economía: "No nos podemos permitir que no lleguen turistas"