Kiko Hernández brota como nunca contra Terelu Campos: "No te trago ni a ti ni a tu hija ¡No te puedo ni ver!"

Kiko Hernández brota como nunca contra Terelu Campos: "No te trago ni a ti ni a tu hija ¡No te puedo ni ver!"