Dulce juega al 'Pio, pio que yo no he sido'

Dulce juega al 'Pio, pio que yo no he sido'