El homenaje de Ana Rosa a Màxim Huerta: "Estamos muy orgullosos"