Saida Prieto: "He sufrido mucho, me han destrozado mi vida"

Saida Prieto: "He sufrido mucho, me han destrozado mi vida"