Nagore Robles rompe a llorar al condenar la agresión homófoba de Malasaña