Kiko Matamoros no lima asperezas con Carlota Corredera: “Mantengo lo que dije”

Kiko Matamoros no lima asperezas con Carlota Corredera: “Mantengo lo que dije”