Laura Gonz, de la Sirenita a Mary Poppins en la semifinal de ‘Got Talent’