La madre que denunció al juez Serrano estudia recurrir al TS