El Parlament aprueba reprobar al Rey Felipe VI gracias a Catalunya en Comú