La ONU confirma que la cumbre del clima será en Madrid del 2 al 13 de diciembre