"He conseguido que la relación con Marta no me afectara profesionalmente"

"He conseguido que la relación con Marta no me afectara profesionalmente"