Alejandro Albalá, Olga Moreno y Tom Brusse, nominados de 'Supervivientes 2021'

Alejandro Albalá, Olga Moreno y Tom Brusse, nominados de 'Supervivientes 2021'