Albert Rivera: "El poder judicial no es un supermercado"