Aramís Fuster, al equipo de Sálvame: "Que os den, no volveré a Telecinco"