El pique de Amor Romeira con Iván porque ha escrito a Rocío Amar: “Me cabrea y me da asco”