Isabel Rábago, sobre la polémica entrevista de Carmen Borrego: “A Rocío Carrasco no le ha gustado”