La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) usa la inteligencia artificial para detectar el riesgo de suspender

La  Universitat Oberta de Catalunya (UOC) usa la inteligencia artificial para detectar el riesgo de suspender