Cate Blanchett, primer Premio Goya Internacional

Cate Blanchett, primer Premio Goya Internacional