La tercera colada de lava del volcán de La Palma que llega al mar forma una piscina termal

La tercera colada de lava del volcán de La Palma que llega al mar forma una piscina termal